HAKKIMIZDA

BLT YAPI

 

BLT YAPI PROJE YÖNETİM ,

Yatırımcıların ve Şirketlerin hedeflediği projelerin amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullanacağı finansal ve yönetimsel kaynakların, faaliyetlerini planlamak, organizasyon yapmak, süreçleri yönetmek, koordinasyon sağlamak ve denetlemek konularında uzman olan firmamız; aynı zamanda proje ve inşaat uygulama alanlarında da hizmet vermektedir

 


KALİTE POLİTİKASI

İş sağlığı ve Güvenliğine azami özen gösteren, içinde yaşadığı sosyal çevrenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ve yenilik üreten bir şirket olmanın yanında; müşteri odaklı, topluma, çevreye, yasal mevzuatlara duyarlı, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası, her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları'nda ilgili mevzuat ile değişen İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarına göre gözden geçirilerek gerekirse revize edilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'nın tüm firma personeli tarafından anlaşılması ve uygulanması sosyal çevre tarafından anlaşılması için eğitimler ve çeşitli duyuru yöntemleri kullanılmaktadır. FİRMA “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası " içinde yaşadığımız sosyal çevrenin incelemesine ve bilgisine açıktır. Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının tanıtımı ve duyurulması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Üst yönetim, aşağıdaki şartları içeren bir çevre politikası tanımlamış ve çevre yönetim sisteminin kapsamı ile tutarlı olarak dokümante etmiştir. Dokümante ettiğimiz çevre politikası;

 

a) Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,

b) Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak, c) Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,

d) Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,

e) Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek,

f) Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,

g) Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

h) Halkın erişimine açık olmasını sağlamaktadır.

i) Dokümante edilmesini, uygulanmasını ve devamının sağlamasını, Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve KALİTE POLİTİKASI

İş sağlığı ve Güvenliğine azami özen gösteren, içinde yaşadığı sosyal çevrenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ve yenilik üreten bir şirket olmanın yanında; müşteri odaklı, topluma, çevreye, yasal mevzuatlara duyarlı, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.