YÖNETİM

BLT YAPI

 

 • Tasarım yönetimi
 • Finansal analizler, bütçe planlaması
 • Renovasyon Roll-Out’u için “zaman, bütçe ve dönüşüm sürecinin işe etkileri” bakımından stratejik planlama yapılması
 • Sözleşme yönetimi (gizlilik, tasarımcı, tedarikçi, yüklenici sözleşmeleri)
 • İş programları yapılması
 • İmalat kitapçığı hazırlanması (üretim-montaj)
 • Ürün geliştirme veya sunum amacıyla maket üretimi
 • Yüklenici üretim tesislerinde malzeme, imalat ve stok durumu denetimi ve raporlamaları
 • Proje kontrolü yapılması
 • Yüklenici saha yönetimi ve raporlama
 • Şantiye güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili saha kontrolleri ve gerekli evrakların düzenlenip arşivlenmesi
 • İmalat Kontrolü, düzeltici faaliyetler ve raporlama
 • Hak ediş metraj ölçümü
 • Geçici kabul yapılması
 • Yüklenici performans değerleme ve raporlama
 • Periyodik maliyet raporlamaları
 • Tüm proje evraklarının arşivlenmesi
 • Proforma fatura kontrolü
 • Eksik giderme raporları hazırlanması ve garanti koşuları gereği düzeltici faaliyet kontrolü

 

Yönettiğimiz projelere sağladığımız katkıyı şu şekilde özetlemek mümkündür.

1. Operasyonel yönetim
Geniş alanda yapılmakta olan işlerin kontrolü, işin teslim edilmesi/alınması, imalatların fotoğraflanması, yazılı-imzalı tutanakla resmi hale getirilmesi, imalat yapılan alanda metraj ölçümleri, kalite kontrolü ve iş güvenliği denetimlerinin yapılması. Sıraladığımız bu işler için tecrübeli, gerekli teknik altyapı ve birikime sahip kadro ile planlı şekilde hizmet sağlamak.

 

2. Süreç yönetimi
Projenin istenilen sürelerde tamamlanması ve zincir işlerde master iş programı yaparak yüklenici yönetimi ile tüm proje paydaşları (yükleniciler, işveren, projeci, Proje yönetimi, son kullanıcı) arasında koordinasyon ve senkronizasyon sağlamak.

 

3. Bütçe kontrolü
Birim fiyatlı veya ihaleli işlerde maliyet kontrolü (hak ediş yapılması-fatura kontrolü), metraj ölçümü, teknik şartname uygunluğu, maktuen yapılan işlerin denetlenmesi-belgelenmesi gibi metodlarla planlanan bütçe içinde kalınmasını sağlamak/sapmalarla ilgili işvereni bilgilendirmek